Podmínky / Conditions

Očkování:
všechny fretky (posuzované i neposuzované) musí mít minimálně 21 dnů a maximálně rok staré očkování proti vzteklině a psince. Případně podle data příštího přeočkování vyznačeném veterinárním lékařem v očkovacím průkaze.
 
Veterinární potvrzení:
každá fretka (i nevystavovaná) musí být v dobrém zdravotním stavu, nesmí být po nemoci (pokud fretka prodělala před výstavou virózu, či měla problémy s průjmem nebo ECE, nechte fretku doma). Každá fretka musí mít v očkovacím průkaze potvrzení zdravotního stavu od veterinárního lékaře, které nesmí být starší tří dnů.
 
Identifikace fretek:
Každá fretka musí mít identifikační čip.
Každá fretka by měla být registrovaná v Plemenné knize jakéhokoli evropského klubu. Akceptujeme také číslo PK regitru www.fretka.kom.cz
Výjimku tvoří fretky přihlášené do kategorie Handicap a Senior, Pet.

Ostatní podmínky:
samice v pokročilém stádiu březosti se výstavy účastnit nesmí. Fretky, které nesplňují veterinární podmínky, neprojdou kontrolou, nebo u nich bude nalezen svrab, nebudou vpuštěny na výstavu. Jejich majitelé nemají právo na vrácení uhrazených poplatků.
 

Vaccinations:
All ferrets must have a valid rabies and distemper vaccination. At least a 21 days and maximum one year old. We acceptet rabies vaccine with longer expiration date (example 2 or 3 years).
 
Health Certificate:
All ferrets must be in good condition and health, it must not be after illness. If ferret has gone before the exhibition flu, diarrhea or ECE, must stay at home. All ferret must have in vaccination card certificate from veterinarian, which must be not older than 3 days.
 
Identification:
All ferrets must have identification microchip. Exception are ferrets participate at category Handicap and Senior, Pet.
 
Other Conditions:
Females in advanced pregnancy may not participate.
Ferrets which do not veterinary conditions and entry inspection or have ear mites, will not be admitted to the exhibition.
Their owners have no right to a refund of exhibition fees.

SCHF

Nemyšl

IČO 22894951
č.ú. 3113614002/5500
Předseda: 737 844 289
Bára Pálková
Místopředseda: 792 298 691
Kateřina Puflerová
Plemenná kniha: 723 513 180
Jana Frausová
info.schf@gmail.com
Vytvořeno službou Webnode