Plemenná kniha

Plemenná kniha je souhrnem informací o fretkách, jedincích užitých v chovu a jejich potomcích narozených z těchto záměrů. Plemenná kniha mapuje především fretky v České republice. Pro přehlednost je plemenná kniha rozdělena do tří částí.

  • Hlavní plemenná kniha: PK
  • Pomocná plemenná kniha: P-PK
  • Zvláštní plemenná kniha: Z-PK

Hlavní plemenná kniha - zkratka pro hlavní plemennou knihu je PK (1). Zapisují se do ní jedinci s průkazem původu a známými všemi předky minimálně tří generací. Jsou to především potomci chovných jedinců uznaných SCHF nebo jím akceptovaných organizací.

Pomocná plemenná kniha - zkratka pro pomocnou plemennou knihu je P-PK (2). Zapisují se do ní jedinci s průkazem původu, kteří však nemají známé všechny předky do třetí generace. Dále fretky importované se známými předky doposud nezapsané v žádné plemenné knize uznané SCHF a nakonec fretky, které jsou zapsané v jiné plemenné knize, ale mají zájem být vedeny i u SCHF.

Zvláštní plemenná kniha - zkratka pro zvláštní plemennou knihu je Z-PK (3). Zapisují se do ní jedinci užití v chovu se známými předky i bez. Předci fretek s působností ve SCHF užitých v chovu, je-li to nezbytné pro potřeby PK. Dále jedinci s neúplnými informacemi; bez známého majitele; bez označení mikročipem; tchoři i polotchoři užití v chovu fretek pro oživení krve.

Do plemenné knihy nelze zapsat žádné mezidruhové křížence fretky s jinou lasicovitou šelmou, kromě s tchořem evropským jakožto původcem druhu a tedy výsledkem procesu revitalizace chovu fretek.

Tvar zápisu

verze 1:
Fretka zapsaná do plemenné knihy bude mít například zápis: PK-SCHF/20050112CZ
Co to znamená?
PK = v tomto případě hlavní plemenná kniha. Říká nám to, že fretka má známé předky min. tří generací a proto je zapsaná v hlavní plemenné knize.
SCHF = Sdružení chovatelů fretek. Jde tedy o plemennou knihu Sdružení chovatelů fretek a ne nějakou jinou plemennou knihu.
2005 = rok narození. V tomto případě nám to říká, že fretka se narodila v roce 2005.
0112 = číslo fretky/číslo zápisu v daném roce.
CZ = země narození/země původu fretky.

verze 2:
Zápis SCHF12011001CZ
SCHF = Sdružení chovatelů fretek.
1 = oddíl plemenné (1 = hlavní, 2 = pomocná, 3 = zvláštní).
2011 = rok narození. V tomto případě nám to říká, že fretka se narodila v roce 2005.
001 = číslo fretky/číslo zápisu v daném roce.
CZ = země narození/země původu fretky.

"PK" může být nahrazeno příslušnou částí plemenné knihy, tedy částí pomocnou P-PK, nebo částí zvláštní Z-PK. Před rokem narození může být napsáno "Z", což znamená, že v tom případě se nejedná o rok narození fretky, ale jde o rok zápisu do PK z důvodu neznalosti data narození. To především u fretek zapsaných do pomocné části plemenné knihy.

Přehled vrhů

Seznam odchovů pod záštitou SCHF. Přehled rodičů a potomků s jejich číslem zápisu a odkazem na registr fretek.
Přehled vrhů

FAQ - PK

Mohu zapsat svou fretku ze zverimexu do PK SCHF?
Ano, za předpokladu, že projde bonitací a bude užita k odchovu. V případě, že máte fretku jen jako mazlíka, kastrovanou a bez potomků, tak zapsaná v naší plemenné knize nebude, neboť ji nelze zařadit do mapování chovné populace fretek.

Mám doma tchoře mohu jej zapsat do PK SCHF?
Ano, za předpokladu, že projde bonitací a bude užit k chovu. V případě, že jej máte jen jako mazlíka, kastrovaného a bez potomků, tak zapsán v naší plemenné knize nebude, neboť jej nelze zařadit do mapování chovné populace fretek. V případě zápisu, by byl veden ve zvláštní části PK.

Přehled vrhů

SCHF

Nemyšl

IČO 22894951
č.ú. 3113614002/5500
Předseda: 737 844 289
Bára Pálková
Místopředseda: 792 298 691
Kateřina Puflerová
Plemenná kniha: 723 513 180
Jana Frausová
info.schf@gmail.com
Vytvořeno službou Webnode