Kategorie / Categories

HLAVNÍ KATEGORIE:

 1. Samice nekastrovaná od 1 roku
 2. Samice kastrovaná od 1 roku
 3. Samice junior - všechny fretky narozené roku 2015
 4. Samec nekastrovaný od 1 roku
 5. Samec kastrovaný od 1 roku
 6. Samec junior - všechny fretky narozené roku 2015
   
 7. Senior samci (bez rozdělení barev)
 8. Senior samice (bez rozdělení barev)
 9. Handicap samci (bez rozdělení barev)
 10. Handicap samice (bez rozdělení barev)
   
 11. Pet samec junior (bez rozdělení barev)
 12. Pet samice junior (bez rozdělení barev)
 13. Pet samec nekastrovaný (bez rozdělení barev)
 14. Pet samice nekastrovaná (bez rozdělení barev)
 15. Pet samec kastrovaný (bez rozdělení barev)
 16. Pet samice kastrovaná (bez rozdělení barev)


(senior = fretky narozené do roku 2010 včetně), handicap mohou být pouze fretky s vadou, která není vrozená a musí mít potvrzení od veterináře. Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit tyto dvě kategorie při malém počtu přihlášených fretek.

Kategorie Pet je nově vytvořená kategorie pro fretky bez čipu. Tyto fretky budou posouzené bez barevných podkategorií a nemohou postoupit do finálního kola o nejlepší fretku výstavy - Best in Show.
 
Barevné podkategorie:

 1. Sables / tchořovitá - tchořovité fretky světlé
 2. Black sables / černotchořovitá - tchořovité fretky tmavé
 3. Browns / hnědá - champagne, cinnamon, chocolate (šampaň, skořice, čokoláda)
 4. Albino / albín
 5. Mitts / ponožky - mitt, silvermitt, WE mitt
 6. Other patterns  / ostatní znaky (panda, blaze, DEW)
 7. Selfs - solid / jednobarevné, celočerné  (ne DEW - tmavooké bílé)
 8. Angora (bez rozdělení barev)


Pořadatel si vyhrazuje právo přeřadit fretku do správné barevné kategorie. Dále si pořadatel vyhrazuje právo sloučit kategorie, je - li v kategorii přihlášen minimální počet fretek. O sloučení kategorií informuje pořadatel na místě konání.
 
Posuzování chovnosti:
pro posouzení chovnosti mohou být přihlášené fretky od dosaženého 7. měsíce věku. Mladí samci pouze v říji.
 

MAIN CATEGORIES:

 1.  Intact Female from 1 year old of age
 2. Spayed Female from 1 year
 3. Junior Female born 2015
 4. Intact Male from 1 year old of age
 5. Neutered Male from 1 years
 6. Junior Male born 2015
   
 7. Senior Male (All the colors and ferrets born from 2010 - include)
 8. Handicap Male
 9. Senior Female (All the colors and ferrets born from 2010 - include)
 10. Handicap Female
   
 11. Pet Male Junior (All the colors)
 12. Pet Female Junior (All the colors)
 13. Pet Intact Male (All the colors)
 14. Pet Intact Female (All the colors)
 15. Pet Neutered Male (All the colors)
 16. Pet Spayed Female (All the colors)


Color Subcategories:

 1. Sables
 2. Black sables
 3. Browns (Champagne, Cinnamon, Chocolate)
 4. Albino
 5. Mitts  (Mitt, Silvermitt, WE mitt)
 6. Other Patterns (panda, blaze, DEW)
 7. Selfs - Solids ( not for DEW)
 8. Angora  (all colors) 

The organizer reserves the right to reclassify a ferret into the correct color category.
The organizer reserves the right to merge categories, if is logged in category the minimum number of ferrets. About this situation organizer inform exhibitors before exhibition.

BREEDING ASSESSMENT
For Breeding Assessment may be registry a ferrets from 7 months old of age. Young males should be in heat.
 

SCHF

Nemyšl

IČO 22894951
č.ú. 3113614002/5500
Předseda: 737 844 289
Bára Pálková
Místopředseda: 792 298 691
Kateřina Puflerová
Plemenná kniha: 723 513 180
Jana Frausová
info.schf@gmail.com
Vytvořeno službou Webnode