Vítejte na stránkách Spolku chovatelů fretek

Jsme chovatelé fretek jako společníků lidí v domácnostech. Jde nám především o drobnochovy. Proto se zaměřujeme na to, aby se odchovávali zdraví a přátelští jedinci.

Cílený chov fretek je rozhodně během na dlouhou trať, zejména proto, že v České republice je stále ještě mnoho fretek bez známých předků, zakoupených v obchodech se zvířaty. A i na nich bežní chovatelé odchovávají mláďata, bez posouzení vhodnosti k chovu.
Fretek se známým původem je v České republice velmi málo, nelze proto začít chov výhradně na nich. Netrvalo by to dlouho a došlo by k depresi v chovu, k příbuzenské plemenitbě, což by vedlo k devastaci chovné populace.
Přes to ale není vhodné rozmnožovat fretky bez rozmyslu na jakémkoli jedinci. Je třeba nechat jej posoudit, zda nemá závažné vady, které by mohl přenášet na své potomky.

Proto mezi naše hlavní cíle patří:
  • Zmapování chovných linií fretek.
  • Chov na jedincích, kteří byli uchovněni - čili posouzeni kvalifikovanými poradci chovu.
  • Sledování zdravotního stavu chovné populace a omezení vzniku nežádoucích genetických vad a dispozic pro dědičné choroby.

Věříme, že na našich stránkách naleznete mnoho užitečných rad a zajímavostí v chovu fretek u nás i v zahraničí.

Chceme být spolkem pro chovatele fretek ze všech koutů ČR, které umožní, každému zájemci s aktivním přístupem, podílet se na chodu a činnosti spolku. Proto hlavním informačním a diskuzním kanálem je internetové diskuzní fórum, kde rovněž probíhají hlasování a volby do funkcí. Věříme, že toto umožní každému zájemci svobodný přístup k důležitým informacím a dá možnost zapojit se do fungování našeho spolku.

Přidejte se k nám

Máte-li zájem odchovávat zdravá a přátelská stvoření a ne jen bezcílně množit fretky, můžete se přidat k nám a stát se našimi členy.

Kontaktujte nás emailem: info.schf@gmail.com